Jean Castel: “No volem que Catalunya segueixi sent un dels llocs on els autònoms tinguin més dificultats i càrregues fiscals”

admin
El candidat de Cs per Girona, Jean Castel, ha recordat com el partit taronja ha aconseguit que les dones emprenedores“no paguin quota durant el permís de maternitat”

Girona, dimarts 28 de novembre de 2017.- El candidat de Ciutadans (Cs) per Girona, Jean Castel, ha criticat que Catalunya “segueixi sent un dels llocs on els emprenedors i autònoms tenen més dificultats i càrregues fiscals” per desenvolupar la seva activitat. En una trobada amb autònoms i marxants al mercat municipal de la Devesa, a Girona, Castel ha posat èmfasi en la necessitat que els autònoms, “que són els nostres herois perquè generen riquesa i treball”, puguin alleugerir les despeses que suporten “fins i tot en mesos que no quadren els números”.

Durant la seva visita, ha recordat algunes de les mesures que proposa el partit taronja i que ja s’estan tractant a nivell parlamentari, com ara “l’eliminació de la quota de la seguretat social a aquells autònoms que no arribin a un salari mínim anual” o que “cap autònom pagui l’iva fins que no cobri la factura”. Precisament, aquesta darrera mesura s’està tractant actualment en la Llei de Morositat.

Castel ha recordat també que ha sigut Ciutadans qui ha aconseguit que les dones “no paguin quota durant el permís de maternitat o durant un embaràs de risc” i puguin acollir-se a bonificacions durant els 12 mesos següents a reincorporar-se al mercat laboral. Per això ha insistit que aquest tipus de “solucions sensates” que necessita Catalunya només “podran arribar amb un govern liderat per Inés Arrimadas”.

Jean Castel: “No queremos que Cataluña siga siendo uno de los lugares donde los autónomos tengan más dificultades y cargas fiscales”

  • El candidato de Cs por Girona, Jean Castel, ha recordado como el partido naranja ha conseguido que las mujeres emprendedoras“no paguen cuota durante el permiso de maternidad”

Girona, martes 28 de noviembre de 2017.- El candidato de Ciutadans (Cs) por Girona, Jean Castel, ha criticado que Cataluña “siga siendo uno de los lugares donde los emprendedores y autónomos tienen más dificultades y cargas fiscales” para desarrollar su actividad. En un encuentro con autónomos y marchantes en el mercado municipal de la Devesa, en Girona, Castel ha puesto énfasis en la necesidad que los autónomos, “que son nuestros héroes porque generan riqueza y trabajo”, puedan aligerar los gastos que soportan “incluso en meses que no cuadran los números”.

Durante su visita, ha recordado algunas de las medidas que propone el partido naranja y que ya se están tratando a nivel parlamentario, como por ejemplo “la eliminación de la cuota de la seguridad social a aquellos autónomos que no lleguen a un salario mínimo anual” o que “ningún autónomo pague el iva hasta que no cobre la factura”. Precisamente, esta última medida se está tratando actualmente en la Ley de Morosidad.

Castel ha recordado también que ha sido Ciutadans quién ha conseguido que las mujeres “no paguen cuota durante el permiso de maternidad o durante un embarazo de riesgo” y puedan acogerse a bonificaciones durante los 12 meses siguientes a reincorporarse al mercado laboral. Por eso ha insistido que este tipo de“soluciones sensatas” que necesita Cataluña sólo “podrán llegar con un gobierno liderado por Inés Arrimadas”.