Cs Tossa reclama al govern que deixi de cobrar la primera hora de la zona blava mentre duri l’estat d’alarma per a facilitar la mobilitat dels veïns

admin
  • El portaveu liberal, Alfonso Sánchez, també planteja abaratir els costos de la zona blava amb tarifes toves per als veïns que no superin els 50 cèntims per dia

Tossa de Mar, dimarts 2 de juny de 2020.- “És inacceptable que en ple estat d’alarma el govern municipal tingui un afany recaptatori a costa de la mobilitat dels veïns que es desplacen per Tossa per accedir a serveis bàsics”. D’aquesta manera ha criticat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Tossa de Mar, Alfonso Sánchez, la posada en marxa de la zona blava amb tarifes de 3 euros l’hora d’estacionament i ha demanat al govern “sensatesa” i “que recapaciti per a, com a mínim, deixar de cobrar la primera hora de la zona blava mentre duri l’estat d’alarma”, una petició que ha realitzat mitjançant una moció per a ser debatuda en el pròxim ple municipal.

El regidor liberal ha considerat necessària aquesta mesura per a facilitar la mobilitat dels veïns de la població, “molts dels quals encara no han pogut tornar a treballar i ara a sobre veuen que el seu propi ajuntament els penalitza per una cosa tan bàsica com anar a fer la compra”. Sánchez també ha lamentat la “falta d’informació” sobre l’entrada en vigor de la zona blava amb data 1 de juny “i que ha agafat per sorpresa a molta gent”.

D’altra banda, Sánchez ha aprofitat la presentació de la moció per a demanar una revisió de l’ordenança reguladora de la zona blava amb l’objectiu d’abaratir els costos de la mateixa per als veïns de Tossa. Entre les propostes presentades ha destacat la possibilitat d’establir preus assequibles per als veïns que tinguin una zona blava al seu carrer “perquè se’ls cobri menys de 50 cèntims al dia per estacionar”, la creació d’un abonament setmanal per a residents de Tossa “perquè se’ls cobri menys d’un euro per hora d’estacionament en qualsevol zona blava”, o la gratuïtat de la zona blava per als vehicles amb etiqueta 0, de baixes emissions i elèctrics.

Sánchez ha demanat que la revisió de l’ordenança reguladora de la zona blava contempli més variables que no exclusivament el temps d’estacionament “perquè amb la tecnologia actual es poden discriminar preus segons factors de l’usuari i això pot usar-se en benefici dels residents per adaptar discriminacions horàries i tarifàries”.

Cs Tossa reclama al gobierno que deje de cobrar la primera hora de la zona azul mientras dure el estado de alarma para facilitar la movilidad de los vecinos

  • El portavoz liberal, Alfonso Sánchez, también plantea abaratar los costes de la zona azul con tarifas blandas para los vecinos que no superen los 50 céntimos por día

Tossa de Mar, martes 2 de junio de 2020.- “Es inaceptable que en pleno estado de alarma el gobierno municipal tenga un afán recaudatorio a costa de la movilidad de los vecinos que se desplazan por Tossa para acceder a servicios básicos”. De esa manera ha criticado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Tossa de Mar, Alfonso Sánchez, la puesta en marcha de la zona azul con tarifas de 3 euros la hora de estacionamiento y ha pedido al gobierno “sensatez” y “recapacitación para, como mínimo, dejar de cobrar la primera hora de la zona azul mientras dure el estado de alarma”, una petición que ha realizado mediante una moción para ser debatida en el próximo pleno municipal.

El concejal liberal ha considerado necesario esta medida para facilitar la movilidad de los vecinos de la población, “muchos de los cuales aún no han podido volver a trabajar y ahora encima ven que su propio ayuntamiento les penaliza por algo tan básico como ir a hacer la compra”. Sánchez también ha lamentado la “falta de información” sobre la entrada en vigor de la zona azul con fecha 1 de junio “y que ha cogido por sorpresa a mucha gente”.

Por otro lado, Sánchez ha aprovechado la presentación de la moción para pedir una revisión de la ordenanza reguladora de la zona azul con el objetivo de abaratar los costes de la misma para los vecinos de Tossa. Entre las propuestas presentadas ha destacado la posibilidad de establecer precios asequibles para los vecinos que tengan una zona azul en su calle “para que se les cobre menos de 50 céntimos al día por estacionar”, la creación de un bono semanal para residentes de Tossa “para que se les cobre menos de un euro por hora de estacionamiento en cualquier zona azul”, o la gratuidad de la zona azul para los vehículos con etiqueta 0, de bajas emisiones y eléctricos.

Sánchez ha pedido que la revisión de la ordenanza reguladora de la zona azul contemple más variables que no exclusivamente el tiempo de estacionamiento “porqué con la tecnología actual se pueden discriminar precios según factores del usuario y eso puede usarse en beneficio de los residentes para adaptar discriminaciones horarias y tarifarias”.