Ciutadans Tossa demana un pla de xoc municipal per al sector turístic per evitar que la temporada es doni per perduda

admin
El diputado Alfonso Sánchez
  • El portaveu liberal, Alfonso Sánchez, reclama l’exempció de taxes i tributs als afectats per la crisi, la creació d’un fons d’ajuda a pimes i autònoms i una campanya de turisme de proximitat

Tossa de Mar, dimecres 8 d’abril de 2020.- “No s’ha de tirar la tovallola i donar la temporada turística per perduda però ens hem d’avançar i elaborar un pla de xoc municipal per al sector per intentar minimitzar l’afectació d’aquest 2020”. D’aquesta manera ha defensat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Tossa de Mar, Alfonso Sánchez, la proposta d’una estratègia municipal per “superar la incertesa” que ha provocat el COVID-19. Per aquesta raó, ha insistit en la necessitat immediata d’eximir del cobrament de taxes i tributs municipals a les famílies i activitats econòmiques que s’hagin vist afectades per la crisi durant el temps que duri l’epidèmia.

Una altra de les propostes d’aquest pla de xoc passa per la paralització de les renovacions contractuals que suposin un increment de la despesa del consistori i la creació d’un fons d’ajuda per autònoms i pimes afectades per la crisi. “El coronavirus ha alterat totes les previsions realitzades de manera que és lògic canviar les prioritats per tal de facilitar la reactivació econòmica d’un municipi que té en el turisme la part més important del seu PIB”, ha remarcat Sánchez. A més, el regidor ha afegit que l’Ajuntament hauria d’efectuar el pagament immediat de les factures pendents per tal que pimes i autònoms “no es vegin situació de risc econòmic imminent”.

El portaveu liberal ha reclamat la necessitat d’elaborar aquest pla de xoc centrant els esforços en el turisme de proximitat “que és qui millor podrà salvar la temporada turística en un any excepcional com aquest” i en aquest sentit ha apuntat la possibilitat de crear un canal de col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Costa Brava “que ja ha manifestat la intenció de fer una gran aposta informativa i publicitària per al turisme de proximitat”.

D’altra banda, el regidor també ha presentat un paquet de mesures per combatre el COVID-19 que passen per enfortir la coordinació entre els cossos d’emergències i seguretat presents a Tossa, l’adquisició de material de prevenció i protecció per a la policia municipal, l’apertura d’una oficina d’informació telefònica i online per empresaris i autònoms sobre com gestionar els tributs municipals, la creació d’un fons de contingència per a famílies vulnerables de Tossa, o la publicació de tots els decrets d’alcaldia via xarxes socials perquè la ciutadania tingui coneixement de les tasques que s’estan realitzant.

Ciudadanos Tossa pide un plan de choque municipal para el sector turístico para evitar que la temporada se dé por perdida

  • El portavoz liberal, Alfonso Sánchez, reclama la exención de tasas y tributos a los afectados por la crisis, la creación de un fondo de ayuda a pymes y autónomos y una campaña de turismo de proximidad

Tossa de Mar, miércoles 8 de abril de 2020.- “No se tiene que tirar la toalla y dar la temporada turística por perdida pero nos tenemos que avanzar y elaborar un plan de choque municipal para el sector para intentar minimizar la afectación de este 2020”. De este modo ha defendido el portavoz de Ciudadnos (Cs) en el Ayuntamiento de Tossa de Mar, Alfonso Sánchez, la propuesta de una estrategia municipal para “superar la incertidumbre” que ha provocado el COVID-19. Por esta razón, ha insistido en la necesidad inmediata de eximir del cobro de tasas y tributos municipales a las familias y actividades económicas que se hayan visto afectadas por la crisis durante el tiempo que dure la epidemia.

Otra de las propuestas de este plan de choque pasa por la paralización de las renovaciones contractuales que supongan un incremento del gasto del consistorio y la creación de un fondo de ayuda para autónomos y pymes afectadas por la crisis. “El coronavirus ha alterado todas las previsiones realizadas de forma que es lógico cambiar las prioridades para facilitar la reactivación económica de un municipio que tiene en el turismo la parte más importante de su PIB”, ha remarcado Sánchez. Además, el concejal ha añadido que el Ayuntamiento tendría que efectuar el pago inmediato de las facturas pendientes para que pymes y autónomos “no se vean en situación de riesgo económico inminente”.

El portavoz liberal ha reclamado la necesidad de elaborar este plan de choque centrando los esfuerzos en el turismo de proximidad “que es quien mejor podrá salvar la temporada turística en un año excepcional como este” y en este sentido ha apuntado a la posibilidad de crear un canal de colaboración con el Patronato de Turismo de la Costa Brava “que ya ha manifestado la intención de hacer una gran apuesta informativa y publicitaria para el turismo de proximidad”.

Por otro lado, el concejal también ha presentado un paquete de medidas para combatir el COVID-19 que pasan por fortalecer la coordinación entre los cuerpos de emergencias y seguridad presentes en Tossa, la adquisición de material de prevención y protección para la policía municipal, la apertura de una oficina de información telefónica y online para empresarios y autónomos sobre como gestionar los tributos municipales, la creación de un fondo de contingencia para familias vulnerables de Tossa, o la publicación de todos los decretos de alcaldía vía redes sociales para que la ciudadanía tenga conocimiento de las tareas que se están realizando.