Ciutadans presenta una proposta de resolució parlamentària per aconseguir l’eliminació dels passos a nivell a la província

admin
  • El diputat provincial, Jean Castel, recorda que és una mesura paral·lela a la PNL de Cs aprovada al Congrés que ha permès incloure l’eliminació de passos a nivell que fins ara no es contemplaven

Girona, dilluns 18 de juny de 2018.- El diputat de Ciutadans (Cs) i portaveu a la província de Girona, Jean Castel, ha presentat aquest matí en roda de premsa una proposta de resolució parlamentària per aconseguir l’eliminació dels passos a nivell a la província de Girona. Castel ha recordat que es tracta d’una iniciativa “paral·lela a la proposició no de llei (PNL) presentada per Cs al Congrés dels Diputats i aprovada el passat maig”, en la qual es van modificar els criteris de classificació i protecció dels passos a nivell aconseguint que “s’eliminin molts dels quals no es contemplava”.

“Volem que en el proper pressupost hi hagi una gran feina de fons per eliminar passos a nivell com els de Figueres, Ripoll i Flaçà”, ha indicat. La proposta de resolució també contempla altres mesures complementàries mentre això no sigui una realitat, com per exemple “reforçar i adequar les senyalitzacions a les carreteres i zones perimetrals” advertint dels perills del passos a nivell i “col·laborar amb els ajuntaments” per formalitzar els acords i protocols necessaris per a l’elaboració dels projectes i finançament de les obres de supressió dels passos a nivell o creació de nous passos inferiors o superiors.

D’altra banda, el diputat també ha fet referència a diverses iniciatives presentades en benefici de la província “al llarg d’aquests mesos d’ençà que vam guanyar les eleccions del 21 D” posant especial èmfasi en l’àmbit sanitari, “on celebrem que el departament de Salut hagi iniciat la licitació dels quiròfans de Blanes que tant vam reclamar durant la campanya electoral”.

Ciudadanos presenta una propuesta de resolución parlamentaria para conseguir la eliminación de los pasos a nivel en la provincia

  • El diputado provincial, Jean Castel, recuerda que es una medida paralela a la PNL de Cs aprobada en el Congreso que ha permitido incluir la eliminación de pasos a nivel que hasta ahora no se contemplaban

Girona, lunes 18 de junio de 2018.- El diputado de Ciudadanos (Cs) y portavoz en la provincia de Girona, Jean Castel, ha presentado esta mañana en rueda de prensa una propuesta de resolución parlamentaria para conseguir la eliminación de los pasos a nivel en la provincia de Girona. Castel ha recordado que se trata de una iniciativa “paralela a la proposición no de ley (PNL) presentada por Cs en el Congreso de los Diputados y aprobada el pasado mayo”, en la cual se modificaron los criterios de clasificación y protección de los pasos a nivel consiguiendo que “se eliminen muchos de los cuales no se contemplaba”.

“Queremos que en el próximo presupuesto haya un gran trabajo de fondo para eliminar pasos a nivel como los de Figueres, Ripoll y Flaçà”, ha indicado. La propuesta de resolución también contempla otras medidas complementarias mientras esto no sea una realidad, como por ejemplo “reforzar y adecuar las señalizaciones a las carreteras y zonas perimetrales” advirtiendo de los peligros del pasos a nivel y “colaborar con los ayuntamientos” para formalizar los acuerdos y protocolos necesarios para la elaboración de los proyectos y financiación de las obras de supresión de los pasos a nivel o creación de nuevos pasos inferiores o superiores.

Por otro lado, el diputado también ha hecho referencia a varias iniciativas presentadas en beneficio de la provincia “a lo largo de estos meses desde que ganamos las elecciones del 21 D” poniendo especial énfasis en el ámbito sanitario, “donde celebramos que el departamento de Salud haya iniciado la licitación de los quirófanos de Blanes que tanto reclamamos durante la campaña electoral”.