Ciutadans tornarà a exigir l’apertura del CAP de Tossa 24 hores al dia tal com va aprovar el Parlament el passat febrer

admin
  • El portaveu de Cs a l’ajuntament de Tossa, Alfonso Sánchezes pregunta: “per què  s’aproven mesures parlamentàries si després es queden en un calaix i ho manté tot igual?”

Tossa de Mar, dijous 5 de setembre de 2019.- “Resulta indignant que el passat febrer s’aprovés al Parlament de Catalunya obrir el CAP de Tossa 24 hores al dia i encara avui no s’hagi fet efectiva la mesura”. Així de crític s’ha mostrat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Tossa de Mar i diputat al Parlament de Catalunya, Alfonso Sánchez, davant l’incompliment del govern respecte l’apertura ininterrompuda del centre sanitari i ha anunciat que seguirà exigint el compliment de l’acord. “Ja vam advertir que és una necessitat urgent, reivindicada pels veïns des de les salvatges retallades del 2012 que van posar fi a l’horari ininterromput”, ha remarcat.

El portaveu liberal ha retret al govern que justifiqui l’incompliment de la proposta de resolució al·legant que els veïns de Tossa queden coberts sanitàriament per l’hospital comarcal de Blanes i el telèfon 061. “Estem parlant que davant d’una urgència els veïns de Tossa han de fer entre 26 i 38 quilòmetres per anar a Blanes o Calella i precisament això és el que s’evitaria tenint el CAP obert 24 hores al dia”, ha indicat Sánchez.

La proposta de resolució aprovada el passat febrer a instàncies de Cs obligava a l’apertura del CAP de Tossa de Mar 24 hores al dia i a garantir el servei de pediatria 365 dies l’any. Lluny d’això, el govern ha indicat que “li sembla suficient que el CAP obri només 12 hores al dia, no disposi de pediatre permanent i només hi hagi una ambulància de suport vital bàsic”. “Per què volen aprovar mesures parlamentàries si després es queden en un calaix i ho mantenen tot igual?”, s’ha preguntat Sánchez.

Ciudadanos volverá a exigir la apertura del CAP de Tossa 24 horas al día tal como aprobó el Parlament el pasado febrero

  • El portavoz de Cs en el ayuntamiento de Tossa, Alfonso Sánchez se pregunta:“¿por qué se aprueban medidas parlamentarias si después se quedan en un cajón y lo mantienen todo igual?”

Tossa de Mar, jueves 5 de septiembre de 2019.- “Resulta indignante que el pasado febrero se aprobara en el Parlament de Catalunya abrir el CAP de Tossa 24 horas al día y todavía hoy no se haya hecho efectiva la medida”. Así de crítico se ha mostrado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Tossa de Mar y diputado en el Parlament de Catalunya, Alfonso Sánchez, ante el incumplimiento del gobierno respecto a la apertura ininterrumpida del centro sanitario y ha anunciado que seguirá exigiendo el cumplimiento del acuerdo. “Ya advertimos que es una necesidad urgente, reivindicada por los vecinos desde los salvajes recortes de 2012 que pusieron fin al horario ininterrumpido”, ha remarcado.

El portavoz liberal ha reprochado al gobierno que justifique el incumplimiento de la propuesta de resolución alegando que los vecinos de Tossa quedan cubiertos sanitariamente por el hospital comarcal de Blanes y el teléfono 061. “Estamos hablando que ante una urgencia los vecinos de Tossa tienen que hacer entre 26 y 38 kilómetros para ir a Blanes o Calella y precisamente esto es lo que se evitaría teniendo el CAP abierto 24 horas al día”, ha indicado Sánchez.

La propuesta de resolución aprobada el pasado febrero a instancias de Cs obligaba a la apertura del CAP de Tossa de Mar 24 horas al día y a garantizar el servicio de pediatría 365 días el año. Lejos de esto, el gobierno ha indicado que “le parece suficiente que el CAP abra solo 12 horas al día, no disponga de pediatra permanente y solo haya una ambulancia de apoyo vital básico”. “¿Por qué quieren aprobar medidas parlamentarias si después se quedan en un cajón y lo mantienen todo igual?”, se ha preguntado Sánchez.