L’alcaldable de Ciutadans a Tossa es compromet a rebaixar l’IBI en un 54%

admin
  • L’alcaldable, Alfonso Sánchez, indica que la reducció correspon a la mateixa pujada que va realitzar l’alcaldessa durant el seu mandat

Tossa de Mar, dimarts 21 de maig de 2019.- L’alcaldable de Ciutadans (Cs) a Tossa de Mar, Alfonso Sánchez, ha anunciat avui que “baixarem l’IBI un 54%, que és la mateixa quantitat que va pujar l’alcaldessa durant el seu mandat”. Per a Sánchez, la rebaixa d’aquest imposat resulta fonamental perquè aquest augment “desmesurat” també repercuteix en els negocis, ja que “hi ha propietaris que lloguen el local i si els pugen l’IBI li ho repercuteixen en el preu a l’arrendatari i aquest al seu torn disposa de menys diners per a contractar personal”.

L’alcaldable ha apuntat la necessitat de “construir més llocs de treball i desestacionalizar la temporada turística” com a mesura que permetria suplir les pujades de l’IBI per a obtenir liquiditat en les arques municipals. En aquest sentit, s’ha proposat treballar “per aconseguir que a l’hivern existeixin 2.000 llocs de treball fixos i deixem enrere les fluctuacions que tenim actualment de 1.200 treballadors a l’hivern i 4.500 a l’estiu”.

D’altra banda, el candidat taronja també ha anunciat la supressió del cànon de l’aigua que ara s’està cobrant a les persones amb residència a Tossa però que no estan empadronades en el municipi.

El alcaldable de Ciudadanos en Tossa se compromete a rebajar el IBI en un 54%

  • El alcaldable, Alfonso Sánchez, indica que la reducción corresponde a la misma subida que realizó la alcaldesa durante su mandato

Tossa de Mar, martes 21 de mayo de 2019.- El alcaldable de Ciudadanos (Cs) en Tossa de Mar, Alfonso Sánchez, ha anunciado hoy que “bajaremos el IBI un 54%, que es lo mismo que lo subió la alcaldesa durante su mandato”. Para Sánchez, la rebaja de este impuesto resulta fundamental porque este aumento “desmesurado” también repercute en los negocios ya que “hay propietarios que alquilan el local y si les suben el IBI se lo repercuten en el precio al arrendatario y este a su vez dispone de menos dinero para contratar personal”.

El alcaldable ha apuntado la necesidad de “construir más puestos de trabajo y desestacionalizar la temporada turística” como medida que permitiría suplir las subidas del IBI para obtener liquidez en las arcas municipales. En ese sentido, se ha propuesto trabajar “para conseguir que en invierno existan 2.000 puestos de trabajo fijos y dejemos atrás las fluctuaciones que tenemos actualmente de 1.200 trabajadores en invierno y 4.500 en verano”.

Por otro lado, el candidato naranja también ha anunciado la supresión del canon del agua que ahora se está cobrando a las personas con residencia en Tossa pero que no están empadronadas en el municipio.