Cs Tossa aconsegueix que l’Ajuntament secundi plantejar la jornada continuada en els col·legis per a minimitzar el risc de Covid

admin
  • El portaveu liberal, Alfonso Sánchez, indica que aquesta mesura “permet la conciliació i redueix les possibilitats de contagi”

Tossa de Mar, 29 de setembre de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Tossa de Mar, Alfonso Sánchez, s’ha mostrat satisfet després que el ple municipal hagi aprovat per majoria la moció presentada per la formació taronja en la qual sol·licitava a l’Ajuntament que secundi plantejar la jornada continuada en els col·legis per a minimitzar el risc de Covid. “La idea és que les famílies que ho necessitin puguin optar a la jornada continuada i així també es disminueixen les entrades i sortides dels centres i nombroses famílies que es valen del teletreball també podran conciliar millor”, ha manifestat el regidor.

Sánchez ha indicat que amb la moció aprovada, l’Ajuntament ara haurà de sol·licitar al Departament d’Ensenyament i al seu Conseller, que estableixin els mecanismes necessaris per a la lliure elecció per part de les famílies i l’autonomia del centre a l’hora d’optar per la jornada contínua. “Es tracta de demanar una nova distribució de la jornada, sense perjudici que a les tardes es puguin continuar realitzant les activitats opcionals, com és habitual”, ha explicat Sánchez.

De fet, Tossa s’ha convertit en el primer municipi de Catalunya en aprovar aquesta moció. No obstant això, el secretari d’Acció Institucional a la província de Girona, Héctor Amelló, ha anunciat que la proposta es presentarà en tots els municipis en els quals Ciutadans té representació perquè “la iniciativa facilita la conciliació i cerca respectar la llibertat d’elecció de les famílies perquè s’implanti en els centres en què es voti majoritàriament a favor”.

Cs Tossa consigue que al Ayuntamiento apoye plantear la jornada continua en los colegios para minimizar el riesgo de Covid

  • El portavoz liberal Alfonso Sánchez indica que esta medida “permite la conciliación y reduce las posibilidades de contagio”

Tossa de Mar, 29 de septiembre de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Tossa de Mar Alfonso Sánchez se ha mostrado satisfecho después que el pleno municipal haya aprobado por mayoría la moción presentada por la formación naranja en la que solicitaba al Ayuntamiento que apoye plantear la jornada continua en los colegios para minimizar el riesgo de Covid. “La idea es que las familias que lo necesiten puedan optar a jornada continua y así también se disminuyen las entradas y salidas de los centros y numerosas familias que se valen del teletrabajo también podrán conciliar mejor”, ha manifestado el concejal.

Sánchez ha indicado que con la moción aprobada, el Ayuntamiento ahora deberá solicitar al Departament d’Ensenyament y a su Conseller, que establezcan los mecanismos necesarios para la libre elección por parte de las familias y la autonomía del centro a la hora de optar por la jornada continua. “Se trata de pedir una nueva distribución de la jornada, sin perjuicio que por las tardes se puedan seguir realizando las actividades opcionales, como viene siendo habitual”, ha explicado Sánchez.

De hecho, Tossa se ha convertido en el primer municipio de Catalunya en aprobar esta moción. Sin embargo, el secretario de Acción Institucional en la provincia de Girona, Héctor Amelló, ha anunciado que la propuesta se presentará en todos los municipios en los que Ciudadanos tiene representación porqué “la iniciativa facilita la conciliación y busca respetar la libertad de elección de las familias para que se implante en los centros en que se vote mayoritariamente a favor”.